CSL เป็นรายแรกที่ได้รับใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Certificate of Data Center Design) จาก NECTEC ยกระดับมาตราฐานดาตาเซนเตอร์สัญชาติไทย


ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีเอสแอล” รับมอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Certificate of Data Center Design) สำหรับดาตาเซนเตอร์ เดอะคลาวด์ บี ประเภทของดาตาเซนเตอร์ : ประเภทที่ 3 จาก ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) นับเป็นรายแรกที่ได้รับใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ซึ่ง งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เนคเทค เป็นผู้ออกใบรับรอง

 

 

 

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองแบบดาตาเซนเตอร์เป็นใบรับรองที่แสดงว่าการออกแบบของดาตาเซนเตอร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ประเภทที่ 3 อ้างอิงมาตรฐาน วสท.022012-59 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย โดยจุดเด่นของใบรับรองแบบดาตาเซนเตอร์แบ่งออก 3 ส่วน ส่วนแรกคือ เนคเทคตรวจสอบมากถึง 7 โมดูล ดังนี้

  1. 1. ทำเล และสถานที่ตั้ง
  2. 2. โครงสร้างพื้นฐาน และสถาปัตยกรรม
  3. 3. ระบบไฟฟ้า
  4. 4. ระบบปรับสภาพอากาศ
  5. 5. ระบบโทรคมนาคม
  6. 6. ระบบป้องกันภัย
  7. 7. ระบบความมั่นคงสารสนเทศ

 

ส่วนที่ 2 คือ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้ง 7 โมดูล มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย

ส่วนที่ 3 คือ ผู้ประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มีประสบการณ์และทักษะดีเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจว่าการรับรองเป็นไปตามประเภทที่ออกแบบไว้อย่างแท้จริง

ซึ่งเนคเทค พยายามผลักดันให้ดาตาเซนเตอร์ในประเทศไทยมีการอ้างอิงใช้ มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้บริการ  และผู้ใช้บริการดาตาเซนเตอร์ให้มากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศ และยกระดับดาตาเซนเตอร์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบให้มีคุณภาพที่ดี

ด้านลูกค้าซีเอสแอล มั่นใจได้ว่าข้อมูลและระบบของลูกค้าเองที่ติดตั้งอยู่ในดาตาเซนเตอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโครงสร้างทางวิศวกรรม และยังเปิดกว้างให้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายได้ทุกราย (Carrier Neutral Provider) ลูกค้าองค์กรจึงสามารถเลือกใช้บริการโครงข่ายจากผู้ให้บริการที่ต้องการได้อย่างไร้ข้อจำกัด อีกทั้ง ซีเอสแอล เป็นผู้ให้บริการดาตาเซนเตอร์ในไทยจำนวนมากที่สุด รวม 9 แห่งทั่วประเทศ มีการรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือ การได้รับใบรับรองในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าดาตาเซนเตอร์ของ ซีเอสแอล

 


 ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจกับCSLE-mail: business@ais.co.th
"Enhance agility of new normal with CSL digital transformation Solution"

  30 ก.ย. 2020
  By superadmin
  Like
  Share
News
Case Study: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลือก CSL เป็นพาร์ทเนอร์ อัปเกรดระบบ Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 ทั่วมหาวิทยาลัย

อัปเดต : 16 สิงหาคม 2021


อ่านเพิ่ม
Asia Pacific Petrochemical วางใจใช้ CSL Managed Services สร้างรากฐานธุรกิจดิจิทัล

อัปเดต : 17 สิงหาคม 2021


อ่านเพิ่ม
ศรีจันทร์สหโอสถ กับการยกระบบ SAP ขึ้น VMware Cloud เพิ่มความคล่องตัวเตรียมเติบโตอย่างก้าวกระโดด

อัปเดต : 11 มกราคม 2021


อ่านเพิ่ม
FY2020 Commercial Midsize Segment Partner of the year

อัปเดต : 16 ธันวาคม 2020


อ่านเพิ่ม
เพราะการทำธุรกิจในยุคสมัยนี้ต้องมี Partner มาช่วยทำในสิ่งที่ไม่ถนัด....จึงต้องมอบหมายให้มืออาชีพดูแล

อัปเดต : 17 สิงหาคม 2021


อ่านเพิ่ม
CSL One Stop ICT Episode 1 Introduction to 5G

อัปเดต : 28 กันยายน 2020


อ่านเพิ่ม
CSL One Stop ICT Episode 2 New Era of Connectivity

อัปเดต : 28 กันยายน 2020


อ่านเพิ่ม
CSL One Stop ICT Episode 3 Ready for Digital Transformation

อัปเดต : 21 ธันวาคม 2020


อ่านเพิ่ม
Food Passion และ Digital Transformation ด้วยนวัตกรรม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

อัปเดต : 03 ธันวาคม 2020


อ่านเพิ่ม
3 ปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้ให้บริการด้านระบบ ICT สำหรับธุรกิจ โดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ

อัปเดต : 04 ธันวาคม 2020


อ่านเพิ่ม
Tags IDC Datacenter NECTEC ใบรับรอง