Gartner 9 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2021 What ’s coming


ทุกปีทางนักวิเคราะห์ของ Gartner จะมีรายงานทิศทางเทคโนยีเด่นๆ ที่จะมีผลต่อผู้คนออกมา และในปีนี้ 9 เทรนด์ที่น่าสนใจจากทาง Gartner มีดังนี้


1: Internet of Behaviors

ในช่วง Covid-19 ที่ผ่าน Big Data เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดเป็นอย่างยิ่งในหลายๆ ประเทศ เช่น เกาหลีใต้ติดติดตามข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือเป็นรายบุคคล จากนั้นนำมาสร้างเป็นแผนที่การเดินทางเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนรายอื่นสามารถตรวจสอบได้ว่าตนเองอาจเคยอยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ ไต้หวันใช้ในการติดตามและสร้างพื้นที่กักกันเสมือนในการควบคุมผู้ที่อยู่ระหว่างกักกันตัวในบ้าน ทั้งๆ ที่เดิมทีเลยข้อมูลจำพวกพฤติกรรมผู้ใช้งานเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นเพียงฝุ่นดิจิตอลที่ไม่มีค่ามากมายนักและปลิวไปรายวัน แต่ฝุ่นดิจิตอลเหล่านี้จะมีค่ามากขึ้นต่อการพัฒนาสินค้าและบริการ และจะย้อนกลับไปมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานในที่สุด

ตัวอย่างที่น่าสนใจคือข้อมูลการขับขี่พาหนะสามารถ เช่น พฤติกรรมการเหยียบเบรก หรือระยะที่จะเบรก ถูกเก็บนำไปปรับปรุงระบบเบรก รวมถึงการขับเคลื่อนอัตโนมัติ เมื่อนำไปรวมกับแผนที่เส้นทาง และในที่สุดข้อมูลดังกล่าวก็ย้อนกลับมาตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้ในรูปแบบของ Driving Assistance

อย่างไรก็ดีด้านมืดของการเก็บข้อมูลผู้บริโภคนั้นมีอยู่มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องสิทธิและความเป็นส่วนตัวต่างๆ รวมไปถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกเก็บไป

2: Total experience

Total experience เป็นการนำเอาประสบการณ์ทั้งมุมของผู้ใช้งาน ลูกค้าและผู้ปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของการให้บริการแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ และเหมาะสม ดังเช่นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายนึงมีความต้องการที่จะเคร่งครัดในการรักษา Social Distance ควบคู่ไปกับการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า จึงเริ่มการให้บริการโดยให้ลูกค้าสร้างนัดหมายจาก Application ได้ล่วงหน้าก่อนที่จะมาที่ศูนย์บริการ และเมื่อลูกค้าเข้ามาถึงสถานที่ที่ศูนย์บริการตั้งอยู่ก็จะส่ง SMS ไปแจ้งถึงกระบวนเข้าสู่สถานที่ไม่ว่าจะการเช็คอุณหภูมิ และแจ้งคิวการให้บริการทำให้ลูกค้าไม่ต้องไปรอออกันที่ในศูนย์บริการเพื่อรักษา Social Distance และผู้ให้บริการยังสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

3: Privacy-enhancing computation

สืบเนื่องมาจากข้อที่1 การคุ้มครองปกป้องข้อมูลเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าข้อมูลของผู้บริโภคจะไม่รั่วไหลออกไป เคสที่น่าสนใจหนักๆ เลยคือเคสของ Lazada ที่ข้อมูลจากปี 2560-2561 นั้นอาจจะมีการหลุดออกมาไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ การสั่งซื้อ ในมุมหนึ่งนั้นอาจจะมองว่าเป็นข้อมูลชุดเก่า แต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อ ที่อยู่บ้าน หรือเลขบัตรเครดิตบ่อยๆ การที่ข้อมูลหลุดรั่วออกจากระบบเช่นนี้ทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงไม่มากก็น้อย เทรนด์ที่จะเกิดอย่างน้อยสามเทคโนโลยีจะถูกใช้งานในการคุ้มครองปกป้องข้อมูลประกอบไปด้วย 1. การเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือ 2. การกระจายการจัดเก็บและบริการจัดการข้อมูล 3. การเข้ารหัสหลายชั้น

4: Distributed cloud

Distributed Cloud คือการให้บริการ Cloud ที่กระจายตัวอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน แต่จะมองเห็นเป็น Logical เดียวกัน ส่วนการดูแล บริการจัดการ การพัฒนาระบบและกำกับดูแลก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการรายนั้นๆ การทำแบบนี้นั้นจะสามารถเอาชนะปัญหาเรื่องของ latency ได้ เช่นกรณีที่ผู้ใช้งานอยู่ในประเทศไทย แต่ตัว Cloud Server นั้นอยู่ที่ต่างประเทศ นอกจากเรื่องของ latency แล้วยังตอบโจทย์ของกฎหมายไอทีบางประเทศที่มีข้อกำหนดว่าข้อมูลขององค์กรต้องอยู่ที่พื้นที่หรือประเทศเดียวกับตัวองค์กรเอง

Trend 5: Anywhere operations

Anywhere operations ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่กลับมาได้รับความสนใจอย่างมากอีกครั้งในช่วง COVID-19 โดยเฉพาะเมื่อองค์กรต้องการให้พนักงานสามารถทำงานที่ใดก็ได้ Work from Home ได้ รวมถึงลูกค้าก็สามารถเข้าถึงการให้บริการแบบทางไกลได้ด้วยเช่นกัน

แนวคิดนี้นั้นธุรกรรมทางการเงินอย่างธนาคารจะเห็นได้ชัด ธนาคารพยายามจะรักษาความสามารถในการให้บริการผ่าน Mobile Banking ให้มากขึ้นลดการเข้าสู่สาขา ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี โอนเงิน ต่างๆ ช่วง COVID-19 ที่ผ่านมาจะพบการทำ Transaction ผ่าน Mobile Banking สูงมาก มีการคาดการณ์ว่าภายใน 3 ปีจากนี้ Anywhere operation จะถูกประยุกต์ใช้ไม่น้อยกว่า 40% ขององค์กร

6: Cybersecurity mesh

Cybersecurity mesh เป็นการกระจายโครงสร้างของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบไอทีให้เสถียร ยืดหยุ่น และขยายตัวได้ ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรด้านไอทีจำนวนมากอยู่นอกเหนือไปจากระบบรักษาความปลอดภัยแบบดั่งเดิม แนวคิดของ Cybersecurity mesh นั้น จะเป็นการอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดรัศมีการควบคุมความปลอดภัยใหม่โดยพิจารณาจากการระบุตัวตน หรือตำแหน่งของผู้ใช้ ทำให้สามารถสร้างระบบในรูปแบบของโมดูลที่เล็กลงแต่สามารถควบคุมด้วยนโยบายจากส่วนกลางได้ ภายในอีกไม่เกิน 5 ปี Cybersecurity mesh จะถูกประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง

7: Intelligent composable business

Intelligent composable business จะกล่าวถึงการปรับตัวและจัดระเบียบใหม่ของระบบไอทีให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา ยิ่งองค์กรใดต้องการการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การตัดสินใจที่อ่อนตัวและรวดเร็วจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลานั้นเป็นเรื่องจำเป็น ด้วยการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ง่ายขึ้นและตอบสนองอย่างฉับไว ช่วยให้การตัดสินใจและตอบสนองโดยหน่วยธุรกิจทำได้รวดเร็วและไม่ติดขัดจากระบบงานที่ยืดเยื้อ

8: AI engineering

วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวหน้าจะมีบทบาทสำคัญ แม้ในการดำเนินโครงการปัญญาประดิษฐ์โดยส่วนใหญ่ ความท้าทายที่องค์กรมักจะประสบคือเรื่องการบริหารจัดการ การดูแลระบบ การขยายตัวและกำกับดูแล

การที่วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์รวมเอาเทคนิคทางด้านปัญญาประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบเข้ากับกระบวนการ DevOps หลักแทนที่จะแยกออกไปแบบเฉพาะทาง การผสานรวม DataOps, ModelOps และ DevOps เข้าด้วยกัน จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ การขยายตัว และความเสถียรของระบบปัญญาประดิษฐ์ให้ดียิ่งขึ้น

Trend 9: Hyperautomation

Hyperautomation คือแนวคิดที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดในองค์กรที่ควรทำได้อัตโนมัติ ก็ควรทำให้เป็นอัตโนมัติ แนวคิดของ Hyperautomation เกิดจากองค์กรที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีที่ไม่มีความต่อเนื่อง โบราณและเชื่องช้า ไมทันต่อการเคลื่อนตัวของการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาดูสิ่งที่ Garners นำเสนอนั้นจะเกิด paradigm shift อย่างรุนแรงในอีก 5-10 ปีข้างหน้า การทำงานต่างๆ จะถูกแทนที่ด้วยระบบการทำงานทางไกล ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนั้นต้องจับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใกล้ชิด ธุรกิจจำพวกธนาคารเป็นตัวอย่าง


  03 ธ.ค. 2020
  By superadmin
  Like
  Share
Article
CSL พร้อม!!

อัปเดต : 18 มกราคม 2021


อ่านเพิ่ม
ไขความลับ “ภูมิแพ้ VS โควิด-19” ความเหมือนที่แตกต่าง

อัปเดต : 15 มกราคม 2021


อ่านเพิ่ม
ถึงเวลาปรับวิถีการเงินไปตามแรงหมุนของโลก “รู้=อยู่รอด”

อัปเดต : 11 มกราคม 2021


อ่านเพิ่ม
CSL แนะนำวิธี Work From Home แบบปลอดภัยจาก COVID-19 ด้วยระบบ VPN

อัปเดต : 11 มกราคม 2021


อ่านเพิ่ม
CSL Enterprise Cloud Managed Service

อัปเดต : 08 มกราคม 2021


อ่านเพิ่ม
พลิกเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสร้างรายได้ผ่าน Youtube

อัปเดต : 14 ธันวาคม 2020


อ่านเพิ่ม
NEW
ผาช่อ...มหัศจรรย์ผาดิน เหตุจากน้ำปิงเปลี่ยนใจ

อัปเดต : 25 กันยายน 2020


อ่านเพิ่ม
NEW
พ.ค. 63 นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยบังคับใช้มาตรการใหม่ ยกระดับความปลอดภัย รับการเจริญเติบโตของผู้ใช้ “Mobile Banking”

อัปเดต : 08 มกราคม 2021


อ่านเพิ่ม
NEW
ความท้าทายเรื่อง Cybersecurity ปี 2020

อัปเดต : 25 กันยายน 2020


อ่านเพิ่ม
NEW
วัดพนัญเชิง...งดงามพระอารามหลวงชั้นโท ทันสมัยด้วยอารยสถาปัตย์

อัปเดต : 11 มกราคม 2021


อ่านเพิ่ม