PROMOTION
รับมือ COVID-19 ย้ายออฟฟิตมาไว้ที่บ้าน พร้อมหลากหลายบริการที่ได้รับความไว้วางใจกับ CSL
วันนี้ สถานการณ์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยภาวะที่มีการระบาดของโรคระบาดCOVID-19 ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป อินเทอร์เน็ต แอพลิเคชั่น รวมทั้งอุปกรณ์ไอทีที่หลากหลายเข้ามีบทบาท เชื่อมระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ CSL เข้าใจในความสำคัญของการติดต่อสื่อสารในช่วงสภาะวิกฤตนี้ เรามีอุปกรณ์และ Solutions ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป เราพร้อมให้บริการ และสนับสนุนการสื่อสารของท่านให้ทุกการดำเนินธุรกิจไม่มีสะดุดด้วยบริการดังต่อไปนี้
ฉีกกฏ อินเทอร์เน็ตองค์กร

Flex EZ ฉีกกฏ อินเทอร์เน็ตขององค์กร Promotion Internet ez50 + Firewall


อ่านเพิ่ม