หน้าแรก / สินค้าและบริการ / Infrastructure / DR as a Service
DR as a Service

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่สำรองเพื่อรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำงานที่สำนักงานได้

หรือปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

ซีเอสเอล (CSL) ได้จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน,โต๊ะ-เก้าอี้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ,

โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการเช่าพท้นที่ทำงาน ทั้งแบบชั่วคราวและแบบระยะยาว (รายปี)


สําหรับการใช้บริการเช่าพื้นที่แบบระยะยาว (รายปี) ลูกค้าสามารถนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบ

ต่างๆมาติดตั้งภายในพื้นที่เช่าได้ ทั้งยังสามารถจัดเก็บสิ่งของที่จําเป็นในการปฏิบัติงานไว้ในพื้นที่ 1

และสามารถแจ้งเพื่อเข้ามาใช้งานพื้นที่ปฏิบัติงานได้ทันทีที่ต้องการ

สําหรับการใช้บริการเช่าพื้นที่แบบชั่วคราว ลูกค้าจะต้องทําการแจ้งทาง CSL สําหรับการจัดเตรียมพื้นที่

ล่วงหน้า และหลังจากการติดตั้งและจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อย และพร้อมให้บริการแล้ว ทาง CSL จะทํา

การแจ้งยืนยันลูกค้าสําหรับการเข้าใช้งาน

  • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับทุกพื้นที่ทํางาน และสามารถ เชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายในศูนย์ข้อมูล CSL ได้
  • อุปกรณ์สํานักงาน โต๊ะ-เก้าอี้
  • ระบบเครื่องปรับอากาศ
  • ระบบโทรศัพท์เบอร์ตรงผ่าน PABX
  • ระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้องวงจร ปิด (บันทึกข้อมูล 90 วัน)
  • การเข้าพื้นที่โดยใช้คีย์การ์ด (Proximity Card) และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  • ที่จอดรถ


Tags CSL One stop Service
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด