หน้าแรก / สินค้าและบริการ / Managed Services / Managed Security Service
Managed Security Service
เทคโนโลยี Private Cloud เป็นอีกเทรนด์ที่หลายองค์กรชั้นนํากําลังให้ความสนใจ โดยเป็นการนํา Data Center ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรมาปรับใช้งานเข้ากับเทคโนโลยี Cloud สามารถเช่าใช้บริกาs Private Cloud ของ CSL private Cloud สามารถทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย - สําหรับองค์กรที่มีข้อมูลสําคัญอยู่มากและต้องการใช้งาน Private Cloud ด้วยการเช่าพื้นที่และ เพิ่มฟังก์ชั่น Firewall เข้าไป ซึ่งค่าบริการนั้นถูกกว่าการเช่าใช้ Dedicated server ทั้งยังได้ระบบ Security เสริมเข้ามาอีกด้วย
Tags CSL One stop Service
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด