หน้าแรก / สินค้าและบริการ / System Intergration / CCTV & Security Solution
CCTV & Security Solution

โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยที่กําลังได้รับความนิยมจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เนื่องจากสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในโรงงาน หรือหน่วยงาน
ทั้งแบบIndoor และ Outdoor ด้วยการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือระบบ IP ก็ทําให้สามารถติดตามข้อมูลได้จากอุปกรณ์ต่างๆ แบบทุกที่ ทุกเวลา
และยังสามารถดูภาพหรือข้อมูลย้อนหลังได้ตามกําหนดวันทองระบบการจัดเก็บภาพที่ลูกค้าได้กําหนดไว้ อีกทั้งภาพที่ได้ยังมีความคมชัด ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีใหม่ของกล้อง
ผนวกกับการออกแบบ ติดตั้ง ตําแหน่งของกล้องที่เหมาะกับสถานที่ สภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ

ประโยชน์ของ CCTV

 

 • ติดตามความเคลื่อนไหวภายในองค์กรได้ทุกพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสมาร์ทโฟน แลปท็อป
  หรือ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • ภาพที่ได้มีความคมชัดระดับ Full HD 1080p ทํางานได้ดีแม้ในพื้นที่ที่มีแสงน้อยจึงสามารถ
  ระบุใบหน้าบุคคล ลงทะเบียนรถ หรือสินค้า ได้อย่างชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน และยัง
  มีระบบสํารองข้อมูลภาพเพื่อเรียกดูย้อนหลังได้

 • ตรวจทานกระบวนการ หรือตรวจสอบข้อผิดพลาด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทํางานให้
  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • กล้องวงจรปิดให้มุมมองที่กว้างได้ถึง 360 องศา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโรงงานช่วยประหยัด
  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจํานวนมากคอยตรวจการณ์
  ความสามารถด้านเครือข่าย (LAN, WAN)

ไม่พลาดกับทุกความเคลื่อนไหวภายในองค์กร ด้วยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่
ช่วยให้เห็นภาพรวมกระบวนการทํางานได้อย่างทั่วถึงแม้ในพื้นที่ที่มีแสงน้อย เป็นโซลูชั่นที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการในงบประมาณvองหน่วยงาน

1. ก่อนติดตั้งระบบ CCTV มีการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. Implement Plan ออกแบบระบบ CCTV โดยเลือกใช้กล้องที่มีคุณภาพสูง ให้มุมมองกว้างกว่า 360 องศาที่สามารถทำงานร่วมกับกล้องชุดเดิมทั้งแบรนด์เดียวกันและต่างแบรนด์ได้ ภายใต้งบประมาณของลูกค้า 3. Installation and Configure ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้สอดคล้องกับ Network Infrastructure ที่มีอยู่ภายใน<โรงงาน โดยไม่ต้องลงทุนขยายหรือเปลี่ยนแปลง
4. บริหารจัดการจากส่วนกลาง ออกแบบและสร้างห้อง
ควบคุมกล้องวงจรปิด เพื่อบริหารจัดการและควบคุมได้จากส่วนกลาง
5. Monitor and Tuning ทดสอบสัญญาณอีกครั้ง 6. UAT
Tags CSL One stop Service Enterprise Cloud
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด