หน้าแรก / สินค้าและบริการ / System Intergration / Backup Solution
Backup Solution

            CSL จับมือ HPE นำเสนอบริการ DR และ Backup On Cloud ตอบโจทย์การสำรองข้อมูลระบบ ด้วยเทรนต์ Digital Transformation ทำให้ทุกๆ ธุรกิจต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีมากขั้น ส่งผลให้การลงทุนด้านระบบไอทีเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบันทึกและจัดเก็บข้อม฿ลรวมไปถึงระบบการดำเนินการอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย และมีระบบในการทำงานได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ระบบไอทีที่ดีควรมีการออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการและใช้อุปกรณ์ไอทีที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยทํา ให้การเขียน อ่าน บันทึก จัดเก็บ หรือเรียกว่าการสํารองข้อมูลทําได้รวดเร็ว ส่งผลให้ระบบต่างๆ สามารถ ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจเดินหน้าไม่สะดุด

CSL ผู้ให้บริการ IT Solution ตระหนักถึงความสําคัญในการสํารองข้อมูลและระบบของหน่วยงานองค์กร ต่างๆ จึงได้ออกแบบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การสํารองข้อมูลลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีก 3-5 ปี ภายใต้ งบประมาณที่เหมาะสม ซึ่งองค์กรสามารถใช้งานได้ตามความต้องการในขณะนั้น และสามารถขยายระบบ (Scalable) โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

พร้อมกันนี้ CSL ได้ร่วมมือกับ HPE นําเสนอโซลูชั่น Disaster Recovery on Cloud และ Backup on Cloud ที่ทํางานบน อุปกรณ์ไอทีระดับ Enterprise vอง HPE ที่นอกจากสํารองข้อมูลและระบบตามความต้องการ ยังสามารถปกป้องข้อมูล และระบบไม่ให้สูญหาย หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดองค์กรยังมีข้อมูลและระบบที่สามารถทํางานได้ ดังนี้

DR (Disaster Recovery) on Cloud สำหรับ HPE 3PAR Store Serv

HPE 3PAR StoreServ ถือเป็นอุปกรณ์ SAN Storage ประสิทธิภาพระดับ Enterprise จัดเก็บข้อมูลหลักสําหรับระบบไอท ที่มีความสําคัญสูงขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น Mission Critical Application ของระบบ ERP, SAP, CRM, ระบบ Virtualization และ Private Cloud ภายในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยปรับเปลี่ยน Environment ได้อย่างยืดหยุ่นแม้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ระบบยังทํางานได้โดยกระทบต่อผู้ใช้น้อยที่สุด และยังควบคุมปริมาณการใช้ Workload ได้อย่างเหมาะสม ไม่รบกวนการใช้งาน ระหว่างแอพพลิเคชั่นที่ทํางานร่วมกัน สามารถกําหนด ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลต่อวินาที (IOPs) ปริมาณแบนด์วิดธ์ MB/sสําหรับบริการสํารองระบบและข้อมูลสําหรับองค์กรที่ใช้งาน HPE SPAR StoreServ สามารถทําได้โดยการติดตั้ง HPE SPAR StoreServ ภายใน CSL Data Center เพื่อ Replicate ข้อมูลจากองค์กรที่ใช้งานอยู่มาอยู่บน Data Center ที่มี Storage ที่มี ประสิทธิภาพทัดเทียมกับระบบ Production หลัก พร้อมกู้คืนระบบต่างๆ ขึ้นมาทั้งแบบ Physical หรือ Virtual Machine (VM) ได้ทันที เปรียบเสมือนเป็นศูนย์ข้อมูลขององค์กรอีกแห่ง อีกทั้งด้วยการสํารองข้อมูลจากการทํา Data Replication ก็ทําให้ชุด ของข้อมูลที่ถูกสํารองเอาไว้มีความล่าสุดอยู่เสมอ ใช้งานได้โดยเกิดความสูญเสียของข้อมูลน้อยที่สุด ระบบต่างๆ ยังทํางานได้ อย่างต่อเนื่องธุรกิจไม่สะดุด

Local Backup & Backup on Cloud X58 HPE StoreOnce

ในครั้งแรก CSL ออกแบบโซลูชั่นที่ทํางานกับ HPE StoreOnce ทํา Local Backup, Remote Backup หรือ Replicate มั่นใจได้ว่าข้อมูลสําคัญขององค์กรจะไม่สูญหายไปไหน

นอกจากนี้ HPE StoreOnce ยังสามารถทํา Backup on Cloud ด้วยกาs Integrate เข้ากับ HPE 3PAR StoreServ ที่วางไว้ที่ CSL Data Center เพื่อสํารองข้อมูล Snapshot อีกทั้งยังทํางานร่วมกับ Application ชั้นนําอย่าง SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL และอื่นๆ รวมถึงโซลูชันของผู้ผลิต Software อื่นๆ เช่น Veeam และ Veritas ได้ ทําให้ HPE StoreOnce กลายเป็นเทคโนโลยีหัวใจของการทํา Backup on Cloud ให้ กับระบบ Application ระดับองค์กรได้นั่นเอง )

ทั้งนี้ สําหรับองค์กรที่มีขนาดเล็ก หรือมีสาษาจํานวนมาก และต้องการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว HPE StoreOnce นี้มีรุ่นที่เป็น Virtual Appliance สําหรับติดตั้งใช้งานได้บนระบบ Virtualization หรือ Private Cloud ของ องค์กรทันที ทําให้ไม่ต้องลงทุน Hardware ใหม่แต่อย่างใด

Backup/DR on Cloud สําหรับ HPE Storage ทุกรุ่นด้วย Software Solution

สําหรับองค์กรที่มีอุปกรณ์ของ HPE รุ่นต่างๆหรืออุปกรณ์ยี่ห้ออื่นๆ และต้องการสํารองข้อมูลหรือระบบจาก CSL ก็ได้เตรียมโซลูชัน แบบ Software-based จาก Veeam เพื่อเป็นทางเลือกในการสํารองข้อมูลและระบบได้โดย ไม่ต้องยึดติดกับ Hardware มากนักบริการครบวงจรจาก CSL ตอบทุกโจทย์ความต้องการสํารองข้อมูลและระบบได้อย่างมั่นใจด้วยโซลูชั่น DR on Cloud และ Local Backup & Backup on Cloud ให้ข้อมูลและระบบไม่สูญหาย ธุรกิจดําเนินได้อย่างต่อเนื่อง

Tags CSL One stop Service Enterprise Cloud CSL Solution AIS Solution
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด