หน้าแรก / สินค้าและบริการ / System Integration / DR Site Solution
DR Site Solution
ปัจจุบันระบบ DR หรือ Disaster Recovery มีความจําเป็นอย่างยิ่ง เหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับธุรกิจคุณได้เสมอ ธุรกิจเองก็ไม่สามารถหยุดชะงักได้ การมี DR จึงเป็นสิ่งที่หลายองค์กรมองหาเพื่อตอบโจทย์ในธุรกิจ การให้บริการ DR จึงเป็นอีกทางเลือกขององค์กรคุณ สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับไซต์หลัก โซลูชั่น Disaster Recovery as a Service (DRaaS) เป็นทางออกหนึ่งที่ทําให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ระบบของ CSLนี้ใช้ Veeam เป็น license ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างไซต์หลักและไซต์สํารอง ระบบรองรับได้ทั้งที่ไซต์หลักอยู่ที่ลูกค้าเอง หรืออยู่ที่ CSL เองก็ได้
ทาง CSL เตรียม resource พร้อมไว้ให้ลูกค้าใช้งาน หรือแม้กระทั้งการทดสอบระบบ ซึ่งเป็นระเบียบของในทุกๆองค์กรให้มีการทดสอบไซต์สํารองในทุกๆปีด้วย ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ
CSL สามารถให้คําปรึกษาและออกแบบโซลูชั่น Disaster Recovery as a Service ให้เหมาะสมกับการ 1 ใช้งานและงบประมาณที่ต้องการ เพื่อให้ในภาวะฉุกเฉิน ธุรกิจสามารถกลับมาทํางานได้อย่างรวดเร็ว และมีอัตราสูญเสียข้อมูลน้อยที่สุด โดยการดูแลจากทีม Engineer ที่มีประสบการณ์ด้าน IT กว่า 25 ปี สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม business@ais.co.th
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด