หน้าแรก / สินค้าและบริการ / System Intergration / Firewall & Security Solution
Firewall & Security Solution
อาชญากรรมทางไซเบอร์ เริ่มน่ากลัวมากขึ้นทุกวัน Security แบบเดิมๆไม่สามารถตอบโจทย์ได้ อย่างล่าสุด เหตุการณ์ Ransomware “WannaCry” ส่งผลกระทบกว่า 200 ประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2017ทําให้เกิดความกังวลใจว่าในอนาคตต่อไปอาจมี malware ที่รุนแรงกว่านี้ และอาจโจมตี Endpointและระบาดเข้าสู่ Network องค์กรของท่าน สามารถป้องกันได้ ด้วย Firewall Solution ที่มีทั้งอุปกรณ์การป้องกันที่ดี มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลในการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงแนะนําเรื่องพฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงต่อการใช้งาน

Firewall Solution จาก CSL มี หลาย Solution ที่รองรับทุกความต้องการทองลูกค้า อาทิ

Palo Alto Networks

Traps ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยระดับสูงสําหรับ Endpoint ด้วยการตรวจจับเทคนิค ที่แฮ็คเกอร์ใช้ในการโจมตี และตรวจจับได้จากไฟลหลากหลายชนิด เช่น PDF, DOC, XLS, RTF และอื่นๆ

Fortinet

• FortiMail ชวยในการกรอง Spam Mail Virus Mail และรวมไปถึงการทํา SMTP Relay เพื่อให Email และข้อมูลขององค์กรปลอดภัย

• FortiGate ช่วยตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือการตรวจจับผู้บุกรุกในระบบเครือข่ายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต และจากผู้ใช้ภายในองค์กรเอง

• FortiSandbox ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถเลือกติดตั้งและขยายระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างยืดหยุ่นรวมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อให้สามารถทํางานร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นอื่นได้

ภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูล ซึ่งสร้างความเสียหายต่อธุรกิจอย่างรุนแรง กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กรได้ อย่างไรก็ดีการเลือกสรรอุปกรณ์และ ความเชี่ยวชาญของวิศวกรก็เป็นปัจจัยสําคัญในการออกแบบและติดตั้ง

หากเครือข่ายของท่านโดนโจมตี

• ไฟล์งานถูกทําลายหรือเข้ารหัสทันทีจนทํางานไม่ได้ หรือสูญเสียไฟล์นั้นๆ ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบแชร์บริษัท และในอุปกรณ์สํารองต่างๆ

• ระบบภายในหน่วยงานทํางานช้าลง

• เว็บไซต์ของหน่วยงานลม

• แบนดวิธเครือข่ายช้าลง

• ไวรัสแพร่กระจายภายในเครือข่าย

CSL ให้บริการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย Firewall เทคโนโลยีใหม่ ผนวกความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและติดตั้งของวิศวกร จึงทําให้ Firewall สามารถป้องกันภัยคุกคามจากภายในและ ภายนอกของหน่วยงานได้

ประโยชน์ของ Firewall

• สามารถป้องกันภัยคุกคามจากภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างครอบคลุมแบบ Real Time เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

• สามารถตรวจสอบและควบคุมทราฟฟิกบนเครือข่ายเพื่อป้องกันอันตรายและ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรไอทีของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Features

• การควบคุมแอพพลิเคชั่น                                  • ตรวจสอบ ID ของอุปกรณ์/โอเอส

• ตัวคัดกรองเว็บ                                               • ระบบตรวจความน่าเชื่อถือ IP

• IPSEC/SSL VPN                                           • โฟร์วอลล์

• การยืนยันตน และตรวจสอบ ID ของผู้ใช้              • IPS

• แอนติมัลแวร์                                                    • การปกป้องจากอันตรายขั้นสูง

• การตรวจสอบข้อมูล SSL

ระบบป้องกันความปลอดภัยเครือข่ายสําหรับองค์กร อย่าปล่อยให้เครือข่ายของคุณเป็นหนึ่งเป้าหมายของภัยคุกคาม เสริมความแข็งแกร่งเพื่อป้องกันเครือข่ายของคุณด้วย Firewall เทคโนโลยีล่าสุด มองเห็นการเคลื่อนไหวในเครือข่ายทําให้ควบคุมและป้องกัน เครือข่ายทั้งจากภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้ จึงตอบทุกโจทย์ความต้องการในงบประมาณของหน่วยงาน

Tags CSL One stop Service Enterprise Cloud CSL Solution AIS Solution CS Loxinfo
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด