หน้าแรก / สินค้าและบริการ / System Intergration / Hyper-Converged Infrastructure Solution
Hyper-Converged Infrastructure Solution


เทรนด์ไอที เพื่อรวมอุปกรณ์ไอทีไว้ในระบบเดียว ให้ระบบไม่ซับซ้อน ทํางานได้ไม่สะดุด

หลากหลายองค์กรที่ใช้ IT Infrastructure แบบเดิมกําลังประสบกับปัญหาที่จะต้องดูแลทั้ง Server Storage และ Network ที่ทํางานแยกจากกัน ทําให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การกู้คืนข้อมูล และความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ที่มาจากผู้ผลิตแต่ละราย ส่งผลให้ระบบไอทีที่กําลังทํางานอยู่หยุดชะงัก ธุรกิจสะดุด ดังนั้นเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีเทคโนโลยี Hyper-Converged

Hyper-Converged Infrastructure Solution จึงเป็นการนํา เทคโนโลยี Hyper-Converged มาควบรวม IT Infrastructure ทั้ง Server Storage และ Network ไว้ในระบบเดียว ทํางานได้ต่อเนื่อง มีปัญหาน้องลง หากระบบใดมีปัญหา ระบบอื่นสามารถทํางานแทนได้

CSL ร่วมกับ Nutanix ผู้ผลิต Server ชั้นนํา นําเสนอ Hyper-Converged Infrastructure Solution เพื่อ ให้ลูกค้าทุกกลุ่มได้สัมผัสระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ซับซ้อนน้อยลง ติดตั้งง่าย ใช้เวลาในการย้าย ระบบไม่นาน และยังใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทันที ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์ อีกด้วย

HCI Solution by CSL
เป็นการนํา Nutanix ที่มีแพลตฟอร์มที่ผสานรวมทรัพยากรของ Server Storage และ Virtualization (หรือ Network) เข้าไว้ด้วยกันและทํางานในสภาพแวดล้อม Virtualizationได้ทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมี Acropolis Hypervisor ที่ติดตั้งมาแล้วโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันทําให้ ผู้ดูแลระบบไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่ายุ่งยากเหมือนกับ Server, SAN หรือ NAS Storage ทั่วๆไป หากมี Server ตัวใดตัวหนึ่งไม่ทํางานระบบจัดการให้ Server สํารองทํางานแทนได้อย่างต่อเนื่อง ผนวก กับการออกแบบระบบของทีมวิศวกรที่ตอบโจทย์การดําเนินธุรกิจและการใช้งานขององค์กร และออกแบบ ให้สามารถขยายแบบ Scale-Out เพิ่มทรัพยากรตามต้องการหรือครั้งละโหนดได้ ทําให้ไม่ต้องสิ้นเปลือง กับการลงทุนครั้งแรก หรือไม่ต้องมีระบบใหญ่เกินความจําเป็น

Hyper-Converged Infrastructure ทางเลือกสําหรับทุกกลุ่มธุรกิจ

HCI Solution by CSL ช่วยให้องค์กรทํางานได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายจากการ ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมแต่องค์กรธุรกิจใช้ Acropolis ทํางานได้เลย หรือจะ License HyperConverged รุ่นอื่นก็ทําได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ Nutanix ได้ปรับราคาให้เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ กลุ่มต่างๆ มากขึ้น ทั้งกลุ่มเอสเอ็มบี (SMB) กลุ่มมิด-เอ็นเทอร์ไพรส์ (Mid-Enterprise) ตลอดจน องค์กรเอ็นเทอร์ไพรส์ขนาดใหญ่ก็สามารถเลือกใช้ Nutanix ได้เช่นกัน ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจที่ใช้งาน โซลูชั้นทอง Nutanix นั้นครอบคลุมทั้งแมนูแฟคเจอริ่ง, รีเทล, เฮลท์แคร์, และสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น

อุ่นใจด้วยบริการจาก CSL

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญของ CSL ซึ่งมีประสบการณ์การด้านระบบเวอร์ชวลไลเซชั่นและระบบ HyperConverged อย่างยาวนาน ด้วยการบริการมืออาชีพแบบ One Stop Service หากระบบของลูกค้า เกิดเหตุขัดข้อง ทีมงานของ CSL พร้อมให้คําแนะนํา ปรึกษา และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ ระบบขององค์กรธุรกิจเป็นฟันเฟืองที่ทําให้ธุรกิจดําเนินได้อย่างต่อเนื่องและต่อยอดผลกําไรได้

SERVICE  ว/ด/ป - เวลา ประเภทบริการ AIS sender   DTAC sender   TRUE-H sender   other
66912293551 66869089996
66830969557
DtvNews (270)    

 
            4899244 09:37  
Miss Maxim VDO Unlimited Download (252) 14.30 น. รายวัน   4899105 13:07              
Poo daily horo 4 บาท 08.00 น. รายวัน      
Poohoro 07:24        
เสริมทรัพย์เสริมโชคโดย อ.เทพพนม(เคล็ดลับเสริมโชค โดยอ.เทพประสิทธิ์)       DuangDed 07:17            
VDO ดวงประจำวันอ.เก่งกาจ (VDO Kengkad Horo) 840       VDOhoro 09:26              
VDO Clip ไพ่ยิปซี เทพธิดาพยากรณ์ อ.อุมาวดี ศิริอักษร (1010)       Thepthida 09:58              
ดวงไพ่ยิปซี อ.เนตรทิพย์(ThepTarot)       Theptarot 07:48              

Tags CSL One stop Service Enterprise Cloud CSL Solution AIS Solution CS Loxinfo
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด