หน้าแรก / สินค้าและบริการ / System Intergration / VDO Conference Solution
VDO Conference Solution

โซลูชั่นด้านการสื่อสารทางธุรกิจที่เป็นทางเลือกที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทาง CSL พร้อมที่จะช่วยแนะนํา เลือกสss และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ VDO Conference และวงจรสื่อสารที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานของลูกค้าตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เช่น Web Conferencing จนถึงระดับคุณภาพสูงเช่นระบบ Telepresence

อีกหนึ่งทางเลือก ของการประชุมภายในและทางไกลที่สะดวกและจบทุกอุปกรณ์ด้วย Account เดียว คือ Skype for Business

• ประชุม Broadcast ถึง 10,000 คน

• นัดหมายได้รวดเร็ว ผ่านการค้นหารายชื่อจาก Outlook ไดเรกทอรี่ พร้อมดูความพร้อมของคู่สนทนาจากตารางนัดหมาย

• ไม่พลาดทุกข้อมูล ด้วยบันทึกการประชุมสํารอง เพื่อให้ผู้ที่พลาดการประชุมสามารถดูได้ภายหลัง

• รองรับความต้องการทางธุรกิจ สื่อสารกับลูกค้าได้ทันท่วงที เพียงมี Skype Account ได้อจํากัดด้านอุปกรณ์

• คุ้มค่าการลงทุน อุปกรณ์ของ Polycom รองรับการใช้งานร่วมกับ 0365 Cloud PBX ได้ หัวเครื่อง โทรศัพท์ vVX Series ของ Polycom เป็นรุ่นแรกที่ certifified ใช้งานร่วมกับ Microsoft 0365Cloud PBX

• คุ้นเคยกับการใช้งาน ผู้ที่ใช้งาน Video Conference ของ Polycom สามารถติดต่อกับผู้ใช้งานSkype ได้ง่ายขึ้น ด้วยเมนูการใช้งานในแบบเดียวกันกับ Skype

ประโยชน์ของ Video Conference

• ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์

• เพิ่ม Availability ให้กับการใช้งานแอปพลิเคชั่น • ลดอัตราการเกิดกาs Downtime vองแอปพลิเคชั่น • ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการประมวลผล และระบบทําความเย็น

• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์

• สะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบได้ตามต้องการ

ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการประชุมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีประชุมทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ทําให้มีความใกล้ชิดเสมือนจริง ราวกับว่านั่งอยู่ในห้องเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถประสานการทํางานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้หลากหลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองค์กรและการสื่อสารกับคู่ค้าได้เป็นอย่างดี

Tags CSL One stop Service Enterprise Cloud CSL Solution AIS Solution CS Loxinfo
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด