หน้าแรก / สินค้าและบริการ / System Intergration / Virtualization Solution
Virtualization Solution

CSL ช่วยให้ท่านก้าวสู่ยุค Virtualization และ Hyper-Converted Infrastructure เหมือนมี Storage ดีๆ เพียงชุดเดียวที่ดูแลง่ายและขยายสบาย ไม่วุ่นวาย ด้วย vSANการบริหารจัดกาs Storage เพื่อให้แต่ละระบบการทํางานแบบเสมือน (Virtualization )มีความจุที่ถูกต้อง ตัวระบบสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสําหรับการทํางานได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แต่ละระบบ Virtualization จะมีพื้นที่ความจุเพียงพอต่อความต้องกาs Solid State Drive ระดับองค์กร เพื่อประสิทธิภาพการทํางานของการอ่าน/เขียน แคชในระดับสูง และการเลือกใช้ Harddisk Drive เพื่อความคุ้มค่าในการเก็บข้อมูลที่ยาวนาน การเก็บข้อมูลของระบบ Virtualization SAN (VSAN ) นั้นจะค่อยๆ เพิ่มระดับความจุโดยการเพิ่มDisk หรือขยายออกโดยการเพิ่ม Host ควบคุมการทํางานได้โดยอัตโนมัติ

โซลูชั่นที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์ให้กับองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ ให้ง่ายยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในลักษณะ Single-point of failure โดยการทํา Virtualization เพื่อให้ระบบ งานสามารถรันบนระบบเสมือนได้ ตามด้วยการลดจํานวนฮาร์ดแวร์ลงด้วยการทํา Server Consolidation รวมเอาระบบงานที่รันบนระบบเสมือนหลายระบบ มาไว้บนฮาร์ดแวร์ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อแชรการใช้ ทรัพยากรจริงร่วมกัน บนการจํากัดจํานวนของฮาร์ดแวร์

ประโยชน์vอง Virtualization SolutionGoAnywherHome

- Live Migration ผู้ดูแลระบบสามารถย้าย Virtual Machine ไปยัง Physical Server อื่นในระบบโดยที่ระบบยังทํางานได้ต่อเนื่อง

- Storage Motion ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม Storage ตัวใหม่เข้าไปในระบบ ซึ่งทํางานควบคู่ไปกับStorage เดิม โดยระบบจะทยอยโอนย้ายข้อมูลไปยัง Storage ตัวใหม่

- HA (High Availability) ระบบจะสั่งให้ Virtual Machine ที่อยู่บน Physical Server ที่บัดข้องRestart ตัวเองไป Run บน Physical Server ตัวอื่นในระบบโดยอัตโนมัติ

- FT (Fault Tolerence) ระบบจะสําเนา Virtual Machine ไว้บน Physical Server อีกเครื่องหากเกิดเหตุขัดข้องที่ Virtual Machine เครื่องหลัก Virtual Machine ที่สําเนาอยู่บน Physical Server อีกเครื่องจะทํางานได้ต่อเนื่องทันที โดยไม่มีการ Restart

คุณประโยชน์นอง Virtualization SAN 

- ดูแลง่าย (Simple) เพียง Pre-config แล้วใช้งานผ่าน App ได้เลย

- รองรับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (High Performance) ด้วย SSD Harddisk จึงเข้าถึงข้อมูลได้สูงถึง 6 ล้าน IOPs

- วางแผนฯยาย (Scaleable) vยายพื้นที่จัดเก็บ เพิ่ม IOPs ได้อย่างเป็นอิสระ และใช้ได้กับ Server ทุกแบรนด์

- คุมค่า (Cost) ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ แบ่งใช้ Storage ( SSD SAS และ SATA ) ให้ตรงกับการใช้งาน

- วางใจได้ (Availability) ลดความเสี่ยงด้านข้อมูลสูญหายระดับ Storage ป้องกัน Server ลมทั้งระบบ

Tags CSL One stop Service Enterprise Cloud CSL Solution AIS CS Loxinfo
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด