หน้าแรก / สินค้าและบริการ / System Intergration / Wifi & LAN Network Solution
Wifi & LAN Network Solution

โซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN) กับอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านองค์กรธุรกิจ ทั้งในส่วนของความคล่องตัวสูงในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ รองรับจํานวนผู้ใช้งานพร้อมกันรวมถึงง่ายต่อการเพิ่มผู้ใช้งานทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้อินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีมุมอับ สัญญาณไม่สะดุด อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายแลน, อุปกรณ์สวิตซ์, ระบบระบายความร้อน, ค่าไฟฟ้า, พื้นที่ในการวางอุปกรณ์ และต้นทุนการดําเนินงาน ง่ายในการบริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย์ และการบริหารจัดการสัญญาณ(Radio Frequency Management) อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์vอง Wifi & Lan Network Solutions

- Wi-Fi เสถียรและรวดเร็ว

- ควบคุมการใช้งาน Application และ Website ในเครือข่ายได้ทั้งการอนุญาต, ไม่อนุญาตรวมถึงจํากัด Bandwidth

- ตรวจจับ Malware ด้วย Web Content Policy & Reputation Control

- ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายได้

- บริหารจัดการคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สัญญาณ Wi-Fi มีความครอบคลุมและไม่ซ้อนทับกัน ทําให้ระบบเครือข่ายไร้สายมีความเสถียรสูงขึ้น

- ตรวจจับและยับยั้ง Threat ได้อย่างรัดกุม ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครือข่ายไปพร้อมๆ กัน

- รองรับการทํา VPN ได้อย่างสมบูรณ์

ระบบเครือข่ายไร้สาย ที่ทําได้มากกว่าการส่งสัญญาณ

เพื่อให้ตอบรับความต้องการในการใช้งานเครือข่าย Wi-Fi ขององค์กรได้อย่างครอบคลุมทุกความต้องการ

ทีมวิศวกรของเราเลือกแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบด้วยเชี่ยวชาญ

จึงทําให้ลูกค้าใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Access Point แต่เพิ่มขีดความสามารถที่ทําให้ระบบ Wi-Fi สําหรับองค์กรมีความคุ้มค่า

ใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยสูงขึ้นได้ดังต่อไปนี้

1. Design Network Diagram ก่อนติดตั้ง มีการเก็บข้อมูล ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบที่ตอบ โจทย์ลุกค้าและมีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นจึงทํามีการทํา P0C เพื่อทดสอบอุปกรณ์ 2. Implement Plan วางแผนการติดตั้งเพื่อให้ระบบของ ลูกค้ายังใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และแผนสํารองหากเกิด เหตุขัดข้องโดยไม่คาดคิด 3. Installation and Configure การติดตั้งและการตั้งค่า อุปกรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
4. บริหารจัดการจากส่วนกลาง เก็บ Log ทํารายงานและเพื่อ วิเคราะห์การใช้งาน 5. Monitor and Tuning Test สัญญาณอีกครั้ง
Tags CSL One stop Service Enterprise Cloud CSL Solution AIS Solution CS Loxin
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด