หน้าแรก / สินค้าและบริการ / Platform as a Service / VMware Cloud on AWS
VMware Cloud on AWS

CSL ผู้ให้บริการ Public Cloud ที่เข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละธุรกิจ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง

และดูแลระบบหลังจากเริ่มใช้งานอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อช่วยให้การทํางานในองค์กรไม่ติดขัด เพราะธุรกิจไม่สามารถหยุดชะงักได้ CSL

สามารถออกแบบโซลูชั่นได้แบบเบ็ดเสร็จ ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนาน และระบบ Public Cloud ก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

ISO 27001 และ CSA STAR ซึ่งเป็นมาตฐานที่ยอมรับกันในสากล

เพื่อให้เข้ากับเทคโนโนยีที่ทันสมัย เติบโตไปด้วยการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ IT ทาง CSL เล็งเห็นความสําคัญในการออกแบบระบบที่ตอบโจทย์การทํา Hybrid Cloud

ด้วยนวัตกรรมที่ผสานกันระหว่าง VMware และ AWS ช่วยให้การทํา Hybrid Cloud นั้นง่ายขึ้น

ด้วยการทํางานของ VMware บน vSphere ไปยังแพลตฟอร์ม Public cloud และ AWS Cloud

ที่เลือกให้เหมาะกับองค์กรธุรกิจด้านต่างๆ ทาง CSL มีความพร้อมในการให้บริการ Hybrid Cloud

ที่ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ช่วยให้ระบบ Hybrid Cloud มีการทํางานที่สอดคล้องเข้ากันได้อย่างสมบูณ์แบบ มีความคล่องตัว

เมื่อใช้งาน

VMware ซึ่งเป็นเทคโนโลยี virtualization ที่ได้รับความนิยมสูงสุด หลายองค์กรมีการใช้งานและคุ้นเคย

เป็นอย่างดี ถูกติดตั้งและเลือกใช้งาน ทั้งแบบ On-premise Cloud และ Public Cloud (Local) อยู่แล้ว

จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําการเชื่อมต่อ ไปยัง Global Cloud อย่าง Aws ด้วยระบบที่มีอยู่หลายภูมิภาค

ทั่วโลกให้เลือกเชื่อมต่อได้ตามความต้องการ ลดความยุ่งยากในการดําเนินการด้าน IT การจัดเตรียม

โครงสร้างพื้นฐานให้แต่ละโครงการเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อระบบ ขยายโครงการนั้นไปยัง

VMware on Aws ได้รวดเร็ว ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการทํา DR site protection ก็เป็น

อีกทางเลือกสําหรับการทํา Hybrid Cloud ไปที่ AWS

 • Scalability รองรับการขยายตัวได้ตลอดเวลาใช้เวลาในการสร้าง หรือขยาย resource ได้อย่างรวดเร็ว
 • Security มีความปลอดภัยยสูง รองรับความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย
 • Cost Effectiveness(Predictable) ลดค่าใช้จ่ายให้เป็นจ่ายตามจริงในการใช้งาน อีกทั้งคาดการณ์งบประมาณในการใช้งานได้ตามการเติบโตของธุรกิจ
 • Easy Content (familiar with VMware) ใช้งานง่ายคุุ้นเคยกว่าหน้า Interface เหมือนกับระบบ VMware ที่เป็น On-preise
 • Flexible มีความยืดหยุ่นในโครงสร้างพื้นฐาน และรองรับการเชื่อมต่อในแพลตฟอร์ม ฟังก์ชันต่างๆของ AWS อาทิ AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service(SQS), Amazon S3, Elastic Load Balancing, Amazon RDs, Cloud front เป็นต้น
 •  
 • Expertise ชำนาญในระบบโครงสร้างพื้นฐานของทั้ง VMware และระบบ AWS จึงพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะกับแต่ละองค์กร
 • Convenient ระบบรับชำระบิลผ่านทาง CSL สะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องบัตรเครดิตทาง CSL จะรับชำระค่าบริการผ่านระบบวางบิล และยังได้สิทธิทางภาษีสำหรับค่าบริการได้อีกด้วย
 
 • การสร้างระบบเชื่อมต่อ AWS กับ Private Cloud เพื่อขยายโครงการเร่งงานเร่งด่วน มีระยะเวลาการใช้งานในระยะสั้น
 • ความสะดวกในการเชื่อมต่อไม่ต้องวุ่นวายใช้ Third party มาช่วยในการเชื่อมต่อกับ Public Cloud ด้วยการใช้งานผ่าน VMware ที่คุ้ยเคยมีหน้า Interface, vCenter และ vSphere เหมือนกัน
 • การทำระบบสำรองข้อมูล (Backup solution) และ DR solution
Tags CSL One stop Service Enterprise Cloud CSL Solution AIS Solution CS Loxinfo
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด