มั่นใจได้กับการดูแลอุปกรณ์ Cisco ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์สำรองเปลี่ยนทดแทน

CSL Hardware Advanced Replacement

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1.   Call Support – ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหากรณีอุปกรณ์เสีย

2.   Remote Support – ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์เสีย ด้วยการ remote โดยบริการนี้ไม่รวมแก้ไข Config ของลูกค้า ตาม SLA

3.   Advance Hardware Replacementมีอุปกรณ์สำรองทดแทนภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดส่งวิศวกรเข้าไปสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ของลูกค้าเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสีย และ คืนค่า configuration ของอุปกรณ์ ตาม SLA

4.   SLA

4.1        8x5XNBD พร้อมให้บริการ Remote และ บริการ Onsite ลูกค้าในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.-30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์หากตรวจสอบพบว่าเกิดจากอุปกรณ์ทำงานผิดปรกติหลัง 15.00 น. จะดำเนินการ onsite ในวันทำการถัดไป

4.2        24x7X4 บริการสนับสนุนด้านข้อมูลและเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน และบริการ Onsite ภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากได้รับการตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ทำงานผิดปรกติ

5.   หากอุปกรณ์ไม่ได้ต่อ MA ต่อเนื่อง ลูกค้าต้องส่งข้อมูลยืนยันว่าอุปกรณ์ทำงานได้เป็นปกติก่อน

6.   เจ้าหน้าที่จะทำการ Onsite ก็ต่อเมื่อตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเท่านั้น

7.   บริการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการ Config อุปกรณ์เพิ่มเติม

8.   บริการนี้ไม่รวมการจัดหา และค่าบริการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

a.   กรณีตั้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษในการติดตั้งเช่น ค่าบริการตึกหรืออาคาร ค่ารถยก หรือรถกระเช้า และอื่น ๆ

b.   ค่าเดินสาย ซ่อมแซม และตกแต่ง ผนัง/กำแพง/พื้นผิวบริเวณจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการเปลี่ยนอุปกรณ์


สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด

PROMOTION
Veeam Backup for Microsoft 365


อ่านเพิ่ม
AIS Cloud in a Box by HPE


อ่านเพิ่ม
มั่นใจได้กับการดูแลอุปกรณ์ Cisco ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์สำรองเปลี่ยนทดแทน


อ่านเพิ่ม
Disaggregated HCI (dHCI) Solution by CSL


อ่านเพิ่ม
Popular Tags Firewall Solution Solution Firewall CSL CSL