การจัดการคุกกี้
ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่ตามลิงก์ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Microsoft Edge
• Safari
• Safari for ios
• Chrome for android
• Chrome for ios

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว